İnovasyonda Hamle

"Hamle sırası sende"

Hacettepe öğrencileri girişimci ve yenilikçi yönlerini keşfetme, inovasyon süreçlerine yaratıcı fikirleri ile dahil olma ayrıcalığına ve fırsatlarına sahiptir. Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi tarafından her yıl düzenlenen Hamle İnovasyon yarışması (http://hacettepehamle.com) öğrencilerin yenilikçi ve çığır açan fikirleriyle başvurdukları, akademik ve iş dünyasından profesyoneller ile yarıştıkları bir rekabet platformudur. Girişimci öğrencilere iş modeli oluşturma, ticarileşme ve pazar stratejisi belirleme konularında ücretsiz eğitimler verilmektedir. Yanı sıra, ödüle layık görülen öğrencilere ücretsiz patent başvurusu, TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci sürecine doğrudan geçiş desteği ile şirketleşmeleri halinde kuluçka merkezinde yer imkanı sunulmaktadır.

Günümüzün iddia sahibi araştırma üniversiteleri etkin çalışan bilgi ve teknoloji transfer mekanizmaları ile öne çıkmaktadır. Hacettepe Üniversitesi aktif olduğu bilim alanlarının tamamında sahip olduğu bilgi birikimini ilgili sektörlerin ve toplum kesimlerinin hizmetine sunmaktadır. Hacettepe Teknoloji Transfer Merkezi tıp-sağlık, fen-mühendislik ve sosyal bilim alanlarının tamamını kapsayan oldukça geniş yelpazede yenilikçi fikirlere dayalı yüzlerce üniversite-sanayi ve üniversite-kamu işbirliği projelerini hayata geçirmiştir. Hacettepe aynı anda hem sağlık, hem teknik, hem de sosyal inovasyon projelerini gerçekleştirebilen nadir üniversitelerdendir.

Kariyer Merkezi (http://www.karmer.hacettepe.edu.tr) aracılığı ile öğrenci ve mezunların iş dünyasının önde gelenleri ile sık sık bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilere başarılı bir kariyere sahip olabilmeleri için sürekli destek verilmekte, staj ve işyeri eğitimi gibi kurum dışı deneyim edinmelerini gerektiren süreçleri yakından takip edilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü
tanitim@hacettepe.edu.tr