Hacettepe’nin Bilimsel Başarıları

"Bilimsel başarı Hacettepe'nin doğasında var"

Hacettepe Üniversitesi kurulduğundan bugüne bilimsel araştırma, eğitim-öğretim ve topluma hizmet faaliyetleri ile öne çıkmaktadır. Tıp-sağlık bilimlerinden sosyal-beşeri bilimlere, fen-mühendislik bilimlerinden güzel sanatlara ve konservatuvara kadar çok geniş bir yelpazede çağdaş ve nitelikli eğitim veren Hacettepe Üniversitesi bu yönü ile ülkemizdeki diğer tüm yüksek öğrenim kurumlarından ayrılmaktadır. Aktif haldeki 101 lisans, 320 yüksek lisans, 201 doktora, 49 ön lisans, 16 çift anadal ve 47 yandal programı ile meslek eğitimi, bilim-teknoloji, sanat ve spor alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Yerleşkelerinde gezinirken, yurtlarında barınırken, kafeteryalarında beslenirken, dinlenme alanlarında sohbet ederken ya da spor yaparken edebiyat, tıp, mühendislik, sağlık bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, konservatuar, eczacılık, diş hekimliği, spor bilimleri, fen bilimleri, hukuk, güzel sanatlar fakültelerinde okuyan öğrenciler ile aynı anda karşılaşabileceğiniz bir başka üniversite ülkemizde yoktur. Hacettepe öğrencileri böylesine zengin bir akademik çeşitliliğin sunduğu fırsatlara ve ayrıcalıklara sahiptir.

Hacettepe Üniversitesi ülkemizdeki en başarılı araştırma üniversitelerinden biridir. Hacettepeli araştırmacılar ulusal ve uluslararası kuruluşlardan alanlarında başarılı araştırmacılar ile işbirliği içinde çok sayıda araştırma projesini hayata geçirmiştir. Bilimsel araştırmanın en önemli çıktısı olan araştırma makalesi sayısı açısından Hacettepe Üniversitesi ülkemizdeki tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında birinci sıradadır. TÜBİTAK ve TÜBA gibi kurumlar tarafından ödüllendirilmiş çok sayıda akademisyen Hacettepe Üniversitesi’nde görev yapmaktadır. Herkese Bilim Teknoloji dergisinin 1 Temmuz 2016 tarihinde yayınlanan sayısına göre h-sayısı 30’un üzerinde olan 180 kişilik başarılı Türk bilim insanlarının arasında 17 isim ile yer bulan Hacettepe Üniversitesi, listenin açık ara birincisi durumundadır. Hacettepe Üniversitesi’nde eğitim-öğretim faaliyetleri alanında uzman ve seçkin öğretim elemanlarınca sürdürülmektedir. Dolayısı ile Hacettepeli öğrenciler sürekli öğrenmeye ve gelişmeye dayalı böyle bir akademik ortamın, geniş ve etkili bir bilgi-araştırma ağının parçası olurlar.

Siz gençleri de kendi başarı hikayelerinizi yazmak için Hacettepe Üniversitesi'ne bekliyoruz.

Hep birlikte

Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü
tanitim@hacettepe.edu.tr