İletişim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu

2016-2017 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI İLETİŞİM  KOORDİNATÖRLÜĞÜ DANIŞMA KURULU ÜYELERİ

BÖLÜM

KATILIMCI ADI SOYADI

E-POSTA

Ankara Devlet Konservatuarı

Öğr. Gör. Argun DEFNE

adefne@hotmail.com

Diş Hekimliği Fakültesi

Doç. Dr. Abdullah Cevdet AKMAN

dtacakman@yahoo.com

Eczacılık Fakültesi

Doç. Dr. N. Tuğba KANDİLCİ

ndurlu@hacettepe.edu.tr

Edebiyat Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşen Zeynep ORAL

a.zeynep.alp@gmail.com
zen@hacettepe.edu.tr

Eğitim Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Berna GÜCÜM

gucum@hacettepe.edu.tr

Fen Fakültesi

Prof. Dr. Ali ERDOĞAN

alier@hacettepe.edu.tr

Güzel Sanatlar Fakültesi

Öğr. Gör. Ceren SELMANPAKOĞLU

ceren.s@hacettepe.edu.tr

Hemşirelik Fakültesi

Yrd. Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ

fkorkmaz@hacettepe.edu.tr

Hemşirelik Fakültesi

Doç. Dr. Sergül DUYGULU

sduygulu@gmail.com

İletişim Fakültesi

Uzm. Dr. Evren SERTALP

esertalp@hacettepe.edu.tr

Mesleki Teknoloji Yüksekokulu

 Öğr .Gör. Dr. Yılmaz KILIÇ

kilic@hacettepe.edu.tr

Mühendislik Fakültesi

Doç. Dr. Şule ERGÜN

sulergun@hacettepe.edu.tr

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Prof. Dr. İsmihan Zeliha ARTAN

ismihan29@hotmail.com

Sağlık Hizmetleri MYO

Prof. Dr. Gülay Varlı UZUN

vuzun@hacettepe.edu.tr

Sosyal Bilimler MYO

Öğr. Gör. Meltem BOZKURT

mbozkurt@hacettepe.edu.tr

Yabancı Diller Yüksekokulu

Okutman Güzide ÖNDER

guzide@hacettepe.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Doç. Dr. Ayfer Aydıner BOYLU

ayfer_boylu@hotmail.com

Spor Bilimleri Fakültesi

Yrd. Doç. Dr.Pınar ARPINAR AVŞAR

parpinar@hacettepe.edu.tr
parpinar@gmail.com

Hukuk Fakültesi

Doç. Dr. Ferhat CANBOLAT

f.canbolat@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Ankara Sanayi
Odası 1. OSB MYO

Öğr. Gör. Halil KARAKOÇ

halil.karakoc@hacettepe.edu.tr

Tıp Fakültesi

Doç. Dr. Yesim Er ÖZTAŞ

yoztas@hacettepe.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ayşegül FIRAT

aysfirat@hacettepe.edu.tr

Kariyer Gelişimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi

Doç. Dr. Arif ÖZER

arifozer@yandex.com

Uluslararası Öğrenciler Birim
Koordinatörlüğü

Anşe Koca KOCABIYIKOĞLU

aysekoca@hacettepe.edu.tr

Avrupa Birliği Koordinatörlüğü

Prof. Dr. İsmail Hakkı ERTEN

iherten@hacettepe.edu.tr

Öğrenci Temsilciler Konseyi

Alpay BAKKALBAŞIOĞLU

a.bakkalbasioglu@gmail.com

Mezunlar Derneği

Belgin AKSU

belginaksu@hotmail.com

Mantar Topluluğu

Hasan ÖZMANEVRA

hasan.ozmanevra@gmail.com

Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü
tanitim@hacettepe.edu.tr