İletişim Koordinatörlüğü Danışma Kurulu
Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü
tanitim@hacettepe.edu.tr