İletişim Koordinatörlüğü

Koordinatörlük

Koordinatör: Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN

Koordinatör Yardımcısı: Yrd. Doç. Dr. Sinem BOZKURT

İletişim Koordinatörlüğü İdari Personel:

Sevda YILMAZ (Şef)
Necdet YAMAN (Bilgisayar İşletmeni)
Züleyha YURTSEVER (Bilgisayar İşletmeni)
Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü
tanitim@hacettepe.edu.tr