İletişim Koordinatörlüğü Yürütüme Kurulu

İLETİŞİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÜRÜTME KURULU

                              ADI-SOYADI                                             

                             GÖREVİ

E-POSTA

Prof. Dr. Gıyasettin DEMİRHAN

Koordinatör

demirhang@gmail.com

Yrd. Doç. Dr. Sinem BOZKURT

Koordinatör Yardımcısı

sinemsbozkurt@gmail.com
ssbozkurt@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Aksu BORA

İletişim Fakültesi Dekanı

aksubora@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Hatice Serap SİVRİ

Tıp Fakültesi

ssivri@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Bilge Sayıl ONARAN

Güzel Sanatlar Fakülte Temsilcisi

bilgeso@hacettepe.edu.tr

Kamuran ZEREN

Rektörlük Basın Danışmanı

kamuranzeren@hacettepe.edu.tr

Yard. Doç. Dr.Berna GÜCÜM

Eğitim  Fakültesi

gucum@hacettepe.edu.tr

Öğrt. Gör. Dr. Fatma TÜRKYILMAZ

Eğitim Fakültesi

fatmaturkyilmaz06@gmail.com

Uzman Dr. Evren SERTALP

İletişim Fakültesi

esertalp@hacettepe.edu.tr

Sevil Ayşe KURNAZ

Sağlık Kültür ve Spor Dai.Başk.Temsilcisi

sevilayse.kurnaz@hacettepe.edu.tr

Esra İlbeyli YILMAZ

H.Ü.Hastaneleri Sağlık Hizmetleri Birimi Temsilcisi

esra_ilbeyli@yahoo.com

Gökhan ŞEKER

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü

gokhans@hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi İletişim Koordinatörlüğü
tanitim@hacettepe.edu.tr